Polityka jakości:

Polityka Zarządzania Jakością EFFECT GLASS S.A.

Polityka Jakości w EFFECT GLASS S.A. wynika z długofalowej strategii rozwoju firmy, której celem jest utrzymanie silnej i stabilnej pozycji na rynku wśród producentów szyb zespolonych i specjalnych oraz umacnianie opinii odpowiedzialnego i rzetelnego partnera w biznesie, który dążąc do osiągnięcia zysków, uwzględnia potrzeby swoich kontrahentów, pracowników i społeczeństwa.

Głównymi kierunkami realizacji celów dotyczących jakości są:

  • dążenie do zwiększania zadowolenia Klientów poprzez systemowe podejście do jakości oraz ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z Normą PN - EN ISO 9001:2009;
  • monitorowanie i ciągłe doskonalenie procesów wytwórczych wyrobów oraz poszukiwanie nowych rozwiązań, w celu spełnienia potrzeb i oczekiwań Klientów, przy równoczesnym spełnieniu obowiązujących wymagań prawnych i innych, a przez to pogłębianie zaufania do marki Effector, którą firmujemy nasze wyroby;
  • przełożenie polityki zarządzania jakością na zadania dla wszystkich komórek organizacyjnych EFFECT GLASS S.A., w celu podnoszenia skuteczności i efektywności prowadzonych działań;
  • doskonalenie relacji z Klientem przez ciągłe doskonalenie wyrobów, terminowości dostaw i profesjonalną obsługę;
  • doskonalenie relacji z dostawcami szła poprzez wypracowanie pozycji wiarygodnego partnera;
  • podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników, dzięki systematycznym szkoleniom, dla zapewnienia jakości wyrobów oraz zwiększania efektywności procesów produkcyjnych;
  • wdrożenie zasady, iż wszyscy pracownicy odpowiadają za jakość, poczynając od Prezesa Firmy, a kończąc na wykonawcy najprostszej operacji;
  • rozwijanie przekonania wśród wszystkich pracowników, że odpowiedzialność za jakość jest równoznaczna z odpowiedzialnością za firmę.
Galeria:

© 2012 EFFECT GLASS S.A.  All rights reserved

Wykonanie: Studio K2