Szyba trzykomorowa

Ostatnie lata pokazują jak wielką wagę przykłada się do ograniczenia kosztów ogrzewania, a więc ograniczenia emisji energii cieplnej z pomieszczeń. Biorą w tym udział zarówno producenci szkieł bazowych jak firmy wykonujące szyby zespolone oferują produkty o coraz niższych współczynnikach przenikania ciepła. Historycznie produkowano szyby jednokomorowe ze szkieł bez powłok uzyskując U=3,0 , następnie szyby dwukomorowe z takich szkieł, szyby jednokomorowe ze szkieł z powłokami niskoemisyjnymi twardymi, a następnie miękkimi aż do dnia dzisiejszego kiedy coraz powszechniej stosuje się szyby zespolone dwukomorowe z użyciem powłok miękkich, z wypełnieniem gazami szlachetnymi osiągając w ten sposób współczynnik przenikania ciepła U na poziomie 0,7; 0,6 czy 0,5 W/m2*K. Oczywiście można pójść jeszcze dalej osiągając współczynnik U na poziomie 0,4 ale wiąże się z dodatkową komorą w zespoleniu. Mamy więc już szyby zespolone trzykomorowe, które są już w naszej ofercie.

Aby osiągnąć taki parametr produkujemy szyby zespolone o całkowitej szerokości 58 mm, z koniecznością hartowania niektórych szkieł.

Hartowanie wykonujemy w technologii wykorzystującej poduszkę powietrzną, a nie tradycyjne rolki ceramiczne dzięki czemu eliminujemy zniekształcenia szkła po obróbce termicznej.

Wiadomo, że polepszenie parametrów nie obywa się bez kosztów. O ile jednokomorowa szyba ważyła 20 kg / m to zespolenie trzykomorowe waży już 40 kg / m2. Nie bez znaczenia jest również ilość światła, które jest przepuszczane do wewnątrz pomieszczenia tj. parametr Lt wyrażany w procentach. Effect Glass oferuje zespolenia trzykomorowe o podniesionym o około 8% współczynniku Lt w stosunku do szyb z zastosowaniem standardowych powłok niskoemisyjnych. Nie ma przeszkód w zastosowaniu w takim zespoleniu szkieł przeciwsłonecznych bezpiecznych, antywłamaniowych lub innych. Niewątpliwie szyby tego typu znajdą zastosowanie w oknach produkowanych dla domów pasywnych.

Szyba trzykomorowa

© 2012 EFFECT GLASS S.A.  All rights reserved

Wykonanie: Studio K2